Huisregels

HUISREGELS BITES & BEATS

U bent van harte welkom op Bites & Beats. Wij hanteren huisregels ter bevordering van een prettige sfeer. Daarnaast zijn de algemene voorwaarden van Bites & Beats van toepassing. De huisregels en voorwaarden zijn te vinden bij de entree en zijn in te zien bij de kassa van Bites & Beats. Vragen en opmerkingen kunnen gemaild worden naar: info@bitesbeats.nl

Tijdens Bites & Beats gelden de volgende huisregels:

 • Vanaf 12:00 uur wordt uitsluitend toegang verleend tot Bites & Beats tegen betaling van € 5,- per persoon. Kinderen t/m 12 jaar zijn vrijgesteld van entreegeld. Bij twijfel over de leeftijd van het kind kan de organisatie het kind om legitimatie vragen.
 • Aan bezoekers onder invloed van alcohol of drugs kan de toegang worden ontzegd.
 • Om veiligheidsredenen is de organisatie bevoegd de bezoekers te fouilleren en hun tassen te inspecteren. Bezoekers dienen hieraan hun medewerking te verlenen.
 • Het dragen van kleding van een bepaalde voetbalclub, motorclub of andere verenigingen is niet toegestaan
 • De organisatie behoudt zich het recht voor bezoekers op zowel beeld als geluidsdragers vast te leggen, zonder dat zij hiervoor een vergoeding verschuldigd is.
 • Bezoekers die zich op wat voor manier dan ook misdragen op en rondom het festivalterrein zullen onmiddellijk van het terrein verwijderd worden.
 • Bezoekers dienen te allen tijde aanwijzingen van de organisatie van Bites & Beats op te volgen.
 • Het is niet toegestaan om andere bezoekers hinderlijk, agressief, discriminerend of intimiderend te bejegenen.
 • Bezoekers kunnen worden blootgesteld aan geluidsniveaus die gehoorbeschadiging kunnen veroorzaken. Bescherming van het gehoor valt onder de eigen verantwoordelijkheid van de bezoeker.
 • Het is verboden voor bezoekers die nog niet de leeft ijd van 18 jaar hebben bereikt alcoholische dranken te kopen of te nuttigen. Bezoekers die alcohol doorgeven aan personen onder 18 jaar en personen onder de 18 jaar die alcohol nuttigen zullen van het terrein worden verwijderd.
 • Het is niet toegestaan zelf meegebrachte etenswaren, drank, vloeistof, stickers of stift en naar het terrein te brengen.
 • Wapens, messen en harddrugs zijn verboden. Let op: er geldt een zerotolerancebeleid dus bij constatering hiervan wordt direct de politie gewaarschuwd.
 • Op het terrein is het niet toegestaan om zonder toestemming professionele camera- of opname apparatuur te gebruiken op het terrein van Bites & Beats.
 • Tijdens Bites & Beats is het verboden om:
  • – Dieren mee te nemen.
   – Soft – en harddrugs te gebruiken, te hebben of te verhandelen;
   – Vernielingen, vandalisme en/of diefstal te plegen. Eventueel veroorzaakte schade wordt verhaald op de veroorzaker(s);
   – Zonder toestemming promotiemateriaal te verspreiden in/om het evenement;
   – Glaswerk mee naar buiten te nemen.
 • Bezoekers die deze huisregels overtreden worden van het terrein verwijderd.
 • Bij constatering van ernstige overtredingen en/of strafbare feiten worden bezoekers aangehouden en overgedragen aan de politie.
Waar is het?

Slot Assumburg
Tolweg 9
1967 NG Heemskerk

Wanneer is het?

Op zondag 21 augustus 2022
van 12:00 t/m 21:00 uur

Organisatie

Bites & Beats
E-mail: info@bitesbeats.nl

2022 © Copyright - Bitesbeats.nl - Design & Powered by SWAT